Wie zijn we?

Het oudercomité zijn een groep enthousiaste ouders die KSA SKM ondersteunen. We doen dit op velerlei manieren. We komen gespreid over het werkjaar een viertal keer samen in het lokaal in het Paalbos, meestal in het kader van een activiteit (planning en/of evaluatie).

We zijn een vzw, ontstaan in 1984 onder de naam VKSJ Sint-Kruis en Male. Sinds 2015 dragen we fier de naam KSA Sint-Kruis en Male.

De raad van bestuur bestaat uit:

  • Godfried Verstraete (Billy) als voorzitter
  • Lindsey Van De Maele als secretaris/penningmeester
  • Hilde Hillewaert, David Claeys en Mieke Bonte als bestuursleden

De raad van bestuur heeft een materiële en financiële eindverantwoordelijkheid: het beheer van de infrastructuur en de financiële bestaanszekerheid van de vereniging.
Samen met een vijftiental leden van het oudercomité en het kopteam vormen ze de effectieve leden, die zetelen in de algemene vergadering van de vereniging.

Lid worden?

Wil je graag actief lid worden van het oudercomité of eens bijspringen voor ondersteuning op één of andere activiteit, neem dan gerust contact op:

Billy (voorzitter)
Moerkerkse steenweg 424
8310 Brugge
050 33 14 83
0472 82 71 99
godfried.verstraete@telenet.be

Wat doen we?

Het oudercomité draagt zorg voor de materiële en financiële goederen én voor de lokalen. Er is een reglement van inwendige orde met concrete werkingsafspraken.

Het takenpakket is zeer divers. Je kan je engageren als lid van het oudercomité of als losse medewerker voor ondersteuning op één of meerdere activiteiten. 
Voor heel wat activiteiten steekt het oudercomité samen met het kopteam en de leidingploeg de handen uit de mouwen. Dit zijn veelal jaarlijks terugkerende activiteiten die we voorbereiden en evalueren op onze vergaderingen.
We vergaderen elke 2de maandag van de maanden september, december, februari en mei om 20u.

Een greep uit het aanbod van activiteiten:

  • Organiseren van activiteiten voor leden/ouders in overleg met kopteam (startdag/kip en friet, financiële actie/pannenkoeken…)
  • Samen klussen in kader van het in stand houden en onderhouden van onze (eigen en gebruikte) lokalen.
  • Ondersteunen van kopteam en leiding op vraag (advies bij aankopen, hulp bij ouderfeest, vervoer…)
  • Toezicht houden op en aanspreken van kopteam/leiding op grensoverschrijdend gedrag (middelengebruik, diefstal, burenhinder, conflicten…)
  • Als lid van het oudercomité word je mee ingeschreven waardoor je steeds verzekerd bent voor het volledige werkjaar. Als losse medewerker word je voor de activiteit verzekerd.

Voor meer uitleg neem je gerust contact op met Billy.